Klage & Erstatning

Alle patienter er omfattet af en offentlig erstatningsordning. Patienterstatningen dækker, hvis patienten kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner, herunder fysioterapeuter.

Alle autoriserede sundhedspersoner, der bliver opmærksomme på skader, der kunne give patienten ret til erstatning, har pligt til at informere patienten om, at han kan anmelde skaden til Patienterstatningen.Som sundhedsperson kan du hjælpe med at udfærdige anmeldelsen og anmelde en skaden på patientens vegne. Patienterstatningen behandler dog ikke sagen, før de har fået patientens samtykke til det.